Vilkår og betingelser

Pukka Herbs eies og drives av Pukka Herbs Limited - et Britisk selskap. I Norge distribueres Pukka's produkter via distributør MWillumsen AS, og videreselges hos utvalgte forhandlere. Ønsker du informasjon om våre forhandlere - ta kontakt på post@mwillumsen.com eller på telefon: +47 21095920. Vilkår og betingelser for kjøp og salg styres av den enkelte forhandlers betingelser i tillegg til norsk lov.
DINE lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av Pukka's eller forhandlers vilkår og betingelser.

Generelt
Vi tar ikke ansvar (i den utstrekning det er tillatt ved lov) for nøyaktigheten av informasjonen som finnes på våre produktsider eller på vårt nettsted, som kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Denne bestemmelsen påvirker ikke dine lovfestede rettigheter .